Digital markedsføring – Fordeler og ulemper

Digital markedsføring kan være en rimelig måte å markedsføre din virksomhet på, og du kan også oppnå at markedsføringen rettes mer direkte mot dine potensielle kunder.

Tradisjonell markedsføring er oftest rettet mot den generelle befolkningen, og man får derfor vesentlig dårligere treffprosent på en tradisjonell markedsføringsannonse enn man gjør med digital markedsføring.

Men det mest attraktive er at digital markedsføring kan være vesentlig rimeligere enn tradisjonell markedsføring.

Digital markedsføring

Digital markedsføring er ikke bare reklame eller annonser, men det innebærer også å tilpasse dine nettsider for å optimalisere til søkemotorer. Søkemotorene er en viktig del av markedsføringen, i tillegg til annonsering via sosiale medier for å utnytte de nettverk man har bygget opp for å spre informasjon.

Fordeler med digital markedsføring

Fordeler med digital markedsføring er at det ikke behøver å være ekstremt kostbart sammenliknet med tradisjonell markedsføring. Personer med erfaring innen faget kan gjøre mye av jobben selv, eller man kan velge hvor mye man setter ut til profesjonelle. I tillegg til at prisen er vesentlig lavere enn tradisjonell markedsføring, så kan den være mye mer målrettet mot potensielle kunder ved at man benytter sosiale medier eller annonsering som benytter søkeord for å velge ut hvem annonsene vises til.

Begge metodene tilpasser annonseringen til potensielle kunder. I tillegg retter man markedsføring mot kunder ved hjelp av søkemotoroptimalisering. Dette skjer blant annet ved at man tilpasser hjemmesider til optimalisering, noe som innebærer at sidene også må være brukervennlige og benytte teknologi som er ønsket av søkemotorer og publikum for å øke brukervennligheten. Men en del av optimaliseringen er også at andre linker til dine sider.

Digital markedsføring kan også ha noen ulemper

Selv om man har mange fordeler med digital markedsføring, så finnes det også noen ulemper. Det kan være noe komplisert for personer som ikke er kjent med digital markedsføring å selv finne ut hvordan man ønsker å optimalisere og hvilke steg man får mest igjen for å utføre.

De fleste vil derfor ha behov for hjelp for å finne en markedsføringsplan som fungerer. Markedsføringen kan være tidkrevende, og man er avhengig av hvordan ekstern programvare fungerer. Det er vanskelig å påvirke søkemotorene direkte med mindre man betaler for en bedre plassering i søk.

Over tid oppnår man målet, men om man har tidspress, så kan det være enklere å nå ut til potensielle kunder raskt ved hjelp av tradisjonelle metoder. Dersom man gjør det på denne måten, så forsvinner raskt besparelsene som man oppnår ved å benytte digital markedsføring i stedet for tradisjonell.

Alle løsninger man benytter for å oppnå et mål vil ha fordeler og ulemper. Hva man forsøker å oppnå, vil da bestemme om det er mest praktisk å benytte den ene eller den andre metoden. Ønsker du målrettet markedsføring og har tid til å vente på at dine fremstøt plukkes opp av søkemotorene, så kan dette være en meget rimelig form for markedsføring som har stor og målrettet effekt.

Hvorfor velge digital markedsføring fremfor tradisjonell

Hvorfor velger man så digital markedsføring fremfor tradisjonell? I dag har medier man tidligere benyttet for tradisjonell markedsføring mistet noe av sin effekt ved at bruksmønsteret for media er endret de siste årene.

Det er derfor viktigere enn tidligere å være representert i digitale medier, selv om man velger å ikke benytte seg kun av digital markedsføring. Sosiale medier er blitt et krav for de fleste bedrifter i dag hvor de bør være representert, og kunder forventer at de kan utføre enkelte tjenester direkte på en hjemmeside og ønsker ikke at man behøver å dra til et utsalgssted for å få tak i det man ønsker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *