Oppsøk psykolog i Oslo for angst og depresjon

Psykiske lidelser er fremdeles et tabu for mange. Det er ikke like enkelt å få hjelp eller behandling i forhold til fysiske sykdommer. Samfunnet møter også en person på en annen måte når en har en psykisk lidelse.

En regner faktisk at hele 50 prosent av alle voksne i Norge, vil oppleve at de selv rammes en eller flere ganger med en psykisk lidelse gjennom livet. På årsbasis rammes en av tre voksne i Norge av en psykisk lidelse. Dette er store tall og for noen kanskje sjokkerende tall.

Norge er imidlertid på likt nivå som andre land i den vestlige delen av verden. Disse tallene viser at psykiske lidelser er like vanlige og aktuelle som fysiske sykdommer, og det bør være like enkelt å gå til en psykolog i Oslo som til en fastlege i Oslo.

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser behøver effektiv og konsekvent behandling for at de ikke skal utvikles til å bli kroniske. Med kronisk menes at episoder gjentas jevnlig gjennom livet. Personer opplever ofte lidelsene i ung alder eller i barneårene.

angst

Det er ikke flere som lider av psykiske lidelser i dag enn for noen tiår tilbake. Studier viser klare tall på dette og tallene overasker en del mennesker. Mange har trodd at andelen har økt, men det er nok mer bevisstheten rundt psykiske lidelser som har økt og ikke antallet personer med lidelser.

De lidelsene vi ser er mest vanlig hos nordmenn er:

 • Angstlidelser
 • Depressive lidelser
 • Alkoholmisbruk

En ser at det er forskjeller på hvilke lidelser kvinner og menn lider av. Kvinner har en høyere andel av lidelsene som angst, spiseforstyrrelse og depresjon. Men har en høyere andel av lidelser som har med rus og alkohol. Videre viser tall at kvinner får oftere psykiatriske diagnoser.

Gjennomsnittet av mennesker som får fysiske sykdommer av en alvorlig art får dette sent i livet. Med psykiske sykdommer så er gjennomsnittet at en får disse i ung alder.

stress

Om en snakker med en psykolog i Oslo eller i Tromsø, så vil de si det samme om negative konsekvensene av å lide av psykiske sykdommer.

Mange lidelser er vanskelig å unngå eller å forebygge for personer som lider av det. Det en derimot kan forebygge, er uhyre triste, problematiske og svært unødvendige konsekvenser personer som får psykiatriske diagnoser opplever.

Angst

Hovedstaden er en storby med yrende folkeliv. Dette er kanskje landets tettest befolkede by som både er flerkulturelt med et raskt tempo. Står man midt på Karl Johan og ser rundt på alle menneskene som er ute i vårvarmen så tenker en ikke over hvor mange det er som lider av angst.

Det er en av de mest vanlige psykiske lidelsene i landet og daglig går personer til psykolog i Oslo på grunn av angsten sin.

Graden av angst

Graden av angst som folk lever med er ulik fra person til person. Enkelte går rundt med en konstant engstelse som kan føles som en bølge som endres i styrke avhengig av situasjoner.

Andre lammes av panikkangst som oppleves som fullstendig lammende og tar vekk store deler av personens livskvalitet. Enkelte med sterk angst makter ikke enkle dagligdagse ting som det å gå ut av leiligheten, handle mat eller svare når telefonen ringer.

 • Fysiske symptomer: Overdreven svetting, spiseproblemer, hjertebank, pusteproblemer, hodepine, rykninger, svimmelhet, nummenhet, tretthet og muskelsmerter
 • Psykiske symptomer: Redsel, uro, problemer med konsentrasjon, depresjon, søvnproblemer, dødsredsel og sterke tendenser til irritasjon

Hver fjerde nordmann vil lide av angst i løpet av livet og hvert år rammes omtrent femten prosent av angstlidelser. Angst er ofte forbundet med en spesiell ting eller situasjon. En har også en tredje form som er mer ubestemmelig hvor personen er konstant engstelig og bekymret.

 • En spesiell ting kan være for eksempel håndtak, telefon og strøm med mere.
 • Situasjonsbestemt angst kan være offentlig transport, steder med mye mennesker eller flyreiser.

Depresjon

25 prosent av befolkningen vil oppleve en depresjon i løpet av livet. Med depresjon så er det noe annet enn å være trist i noen dager. Depresjon kan være svært lammende for de som lider av det og en skal ikke være redd for å oppsøke psykolog i Oslo.

Depresjon

Terapi i form av samtaler kan være den røde tråden som til slutt får en ut av det mørke hullet en befinner seg i. 10 prosent av befolkningen rammes årlig av depresjon. Det er store tall og ikke noe en skal ta lett på.

I dagens samfunn er det blitt vanlig å slenge ut på en hverdagslig måte at en er «så deprimert i dag». Dette er ikke depresjon. Depresjon er:

 • Tap av meningen med livet
 • Tiltaksløs
 • Mister interessen for andre mennesker
 • Nedtrykthet
 • Stemningsleiet senkes
 • En oppfattes som flat/følelsesløs
 • Skyldfølelse
 • Dårlig selvfølelse

Mange kan ende opp med å ligge i sengen i dagevis og mister midlertidig interessen og evnen til ordentlig hygienetiltak og eget utseende. Vanskeligheter med å forholde seg til og klare arbeid, skole og sosiale forhold er veldig vanlig.

Det finnes ingen mirakelkur

For de som lider av angst og depresjon så er kanskje det største ønske at det finnes en mirakelmedisin som fjerner lidelsen i løpet av kort tid. Behandling og terapi er oftest det som kan gjøre den største forskjellen og personene må gjøre mye av arbeidet selv.

Enkelte må kanskje bruke legemidler sammen med annen behandling i en periode, som for eksempel antidepressive medisiner. Ofte så er målet å lære seg å leve med lidelsen og lære teknikker slik at de bedre kan håndtere den selv.

Bor man i Oslo eller utenfor så vil det være svært fordelaktig å begynne å gå til en psykolog i Oslo eller omegn. Mange må gå til psykolog for å få den faktiske diagnosen. Å få en diagnose er for mange en slags lettelse. Da vet en i hvert fall hva som er galt.

Det er enklere å ta tak i ting når en vet hva en feiler. Mange sier at de trodde i lang tid at det var noe feil med dem, at de var annerledes. Når diagnosen settes så er det mulig å sette seg ned for å finne riktig behandling for veien videre.

Sosialt isolert

Går en allerede til en psykolog i Oslo så kan ikke psykologen alene forandre på ensomheten ved å være så sosialt isolert. Behandlingen en får hos psykologen kan sees på som en som hjelper en til å ta små skritt mot et liv hvor en kan utfordre ensomheten.

Forhåpentligvis så vil en kunne nå delmålene som for de fleste er å komme seg ut av isolasjonen.

ingen mirakelkur

I tillegg til ensomhet så trenger alle å ha meningsfulle aktiviteter som fyller dagene. For mange med psykiske lidelser så er dagene helt like og tomme og det forsterker maktesløsheten og det meningsløse med livet.

Få hjelp til å bli bedre slik at en fungerer bedre og dermed kan livskvaliteten økes. Det er verdt å forsøke med terapi og det finnes mange ulike behandlinger en kan forsøke i Oslo.

Er en usikker på hvilken psykolog eller terapeut en bør kontakte, så kan en søke opp på nettet hvilken behandling den enkelte psykolog i Oslo tilbyr. En kan ikke tape på det og det er vel verdt å investere noen timer på seg selv. En kan også gå via fastlegen og få henvisning til en psykolog i Oslo.

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *