Det norske produktet NBG 24:7

Immunforsvaret vårt er noe av det aller viktigste vi har, og alle bør både verne om det og styrke det gjennom livet. Uten et velfungerende immunforsvar så utsettes man for mye unødvendig sykdom.

Immunforsvar

Man blir ekstra sårbar i situasjoner som koronapandemien hvor de med dårlig immunforsvar automatisk tilhører risikogruppen.

I Norge er det blitt forsket i over 30 år på kosttilskuddet NBG 24:7. Dette veldokumenterte kosttilskuddet inneholder:

  • Betaglukan (produsert og utviklet i Norge)
  • Vitamin C

NBG 24:7 gir immunforsvaret et skikkelig boost. Ingrediensene styrker og forbedrer immunforsvaret og hjelper til med å opprettholde normal funksjon. Noen av viktigste årsakene til at veldig mange velger å bruke kosttilskuddet NBG 24:7 er blant annet på grunn av egenskapene:

  • Påvirker og styrker immunforsvaret
  • Senker kolesterolet

Betaglukan i NBG 24:7

Det har vært drevet seriøs forskning i Norge i over tre tiår på betaglukan og den positive helsegevinsten en får av et regelmessig inntak. Det er et naturlig stoff og går under polysakkarid.

NBG 24:7

Man finner det i celleveggene til kornarter som for eksempel havre og bygg, i tillegg i lav, sopp alger og enkelte typer gjær. Hvordan strukturen til selve betaglukan ser ut, avhenger av fra hvilken kilde de er hentet fra.

De som har gjærallergi, kan helt fint bruke NBG 24:7 siden de stoffene som fremkaller allergien er fjernet. Disse stoffene tas vekk under renseprosessen.

Man skal alltid være forsiktig med hvilke kosttilskudd man bruker og spesielt hvis man i tillegg tar medikamenter. Enkelte medikamenter kan fremkalle interaksjoner når de tas samtidig med ulike former for tilskudd. Det anbefales alltid å sjekke med helsepersonell hvis man skal begynne å ta noe nytt når man allerede tar daglige medisiner.

Ved bruk av kosttilskudd som er utviklet og produsert i Norge så kan man være trygg på at forskrifter er fulgt og at produktet inneholder det som står på pakningen.

Immunforsvaret

Kombinasjonen med Vitamin C og betaglukan som er i NBG 24:7, hjelper kroppens immunforsvar til å opprettholde styrken. Kroppens immunforsvar er aktiv hele døgnet og jobber for å beskytte oss mot skadelige parasitter, bakterier, sopp og virus.

Immunforsvaret

Immunforsvarets spesialiserte celler aktiviseres når man utsettes for infeksjoner, og man får da det som kalles en immunrespons.

Infeksjonen skjer fordi skadelige stoffer bryter gjennom barrierene til kroppen. Kosttilskuddet NBG 24:7 styrker de spesialiserte cellene og organene i kroppen som aktiveres ved en immunrespons og dermed blir responsen bedre. Dette fører til reduserte infeksjoner i både alvorlighetsgrad og varighet.

Kolesterolsenkende kosttilskudd

Forskningen som er gjort i Norge betaglukan som er i NBG 24:7, har vist at stoffet helt klart reduserer og senker nivået av kolesterol i kroppen. Det er ikke helt klart enda hva som er den faktiske virkningsmekansimen, men forskningen viser til stoffets helt spesielle egenskaper.

En har tydelige bevis for at betaglukan gjør at tarminnholdet blir seigere. Dette fører videre til opptaket av kolesterol fra maten vi spiser reduseres. Man ser også at det er reduksjon av gjenopptak av gallesyrer.

  • Reduksjon av LDL kolesterol
  • Totalkolesterolets nivåer reduseres også

Personer som har diabetes eller bruker til daglig medikamenter for forhøyet blodsukker, skal være forsiktig med å bruke tilskudd med betaglukan. Stoffet har vist seg å kunne redusere stigningen av blodsukker etter måltider.

En fordel å ta kosttilskudd

Veldig mange kan med fordel ta daglig kosttilskudd av ulike slag etter som hva slags behov en har. Kosttilskudd som NBG 24:7 skal selvfølgelig ikke erstatte matvarer og det er ikke noe man tar slik at mat kan redusere enkelte mat grupper.

kosttilskudd

Kroppen vår fungerer ikke slik at man kan slanke seg ved å ta kosttilskudd for å kutte ned på daglige kalorier.

Det er feilaktig å tro at tilskudd kan tas istedenfor mat. Man kan ikke ta for eksempel omega tre tabletter og dermed kutte all mat som har dette i seg.

Kosttilskudd skal være et supplement til kosten for å sikre at en for i seg nok. Mange har i dag et for ensidig kosthold eller strever med å få i seg nok av viktige vitaminer og mineraler som kroppen trenger. Da vil det være svært hensiktsmessig å ta et tilskudd i tillegg til kosten.

Et variert kosthold

Menneskekroppen er en uhyre komplisert mekanisme som trenger et variert og sammensatt kosthold for å være velfungerende. Hver del av kroppen og hvert organ trenger forskjellige ting for å fungere optimalt.

Sykdommer og tilstander som kommer av feil kosthold går under navnet mangelsykdommer. Det kategoriseres som to forskjellige typer mangelsykdommer ut ifra to ulike typer årsaker.

  • Kvalitativ underernæring
  • Kvantitativ underernæring

Kvalitativ underernæring vil si at personen har et mangelfullt kosthold og mangler en eller flere livsviktige næringsstoffer. I slike tilfeller så anbefales det ofte tilskudd i tillegg til endring av kostholdet.

Har en person kvantitativ underernæring så vil det si at personen rett og slett får i seg altfor lite mat. Da er den totale matmengden altfor liten.

NBG 24:7 120 kapsler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *