Marked preget av oligopol

Mange mener at markedet for bildeler i Norge har vært styrt av et oligopol, det vil si at et fåtall av leverandører har styrt prisene av bildeler i det norske markedet.

Noen få leverandører har klart å etablere seg såpass sterkt i markedet at andre ikke har kunnet konkurrere med dem, enten på pris eller ved at de har skaffet seg eksklusive avtaler, og da har det vært vanskelig å få reell konkurranse inn på bildelmarkedet.

Et fåtall kontrollerer markedet av bildeler

Det at et fåtall kontrollerer markedet av bildeler har vært et faktum inntil nylig. Når kun få firmaer kontrollerer markedet, kontrollerer de også prisen. Dette er på ingen måte til fordel for forbrukerne, og derfor har man også opprettet regler mot at det skal oppstå monopolistiske eller oligopol markeder i Norge ved hjelp av konkurranseloven.

Vi er et lite marked og det kan enkelt oppstå, og gjør det i flere markeder, denne typen utfordringer. For kundene betyr dette at prisene ofte blir relativt høye. Inntoget av nettbasert bildelhandel vil derfor være til fordel for forbrukerne. Prisene faller, selv om det også fører med seg at det blir mer komplisert å handle bildeler.

Netthandel gjør livet surt for bilbransjen

Det påstås av utvalgte personer og medier at netthandel gjør livet surt for bilbransjen. Og dette er nok riktig. Men hvem er det som egentlig skal nyte godt av et konkurranseutsatt marked? Til slutt er det alltid forbrukeren av bildelene som faktisk kjøper delene og skal være den instansen som burde bestemme hva de er villige til å betale. Når konkurrentene nå kommer inn på banen via nettsalg, blir det til slutt forbrukerne som bestemmer.

Et lite antall leverandører har til i dag styrt markedet for bildeler online. Dette er i ferd med å endre seg etter hvert som nettleverandører av deler etablerer seg i markedet med tilbud om billigere deler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *